Lystest

Start lystesten

Vi har latt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) teste vår arbeidsbelysning. Årsaken til dette er at man ofte støter på forskjellige opplysninger om tilsvarende eller samme produkter på markedet. Produsentene av arbeidsbelysning oppgir noen ganger Lumental og effekt som ikke stemmer helt overens med de virkelige tallene. Verdiene i Lumen angir hvor mye lys som kommer fra lampen, ikke hvor godt den lyser opp. Avhengig av lysspredningen kan man da oppleve at en lampe med et lavere tall lyser sterkere enn en med et høyere tall. Vi har derfor utført en sammenligningstest med vår arbeidsbelysning, for at man skal kunne få en oppfatning av hvor mye lampene lyser opp.

Testen ble gjennomført i to ulike miljøer, den ene på et lite, åpent område og den andre på en skogsvei. Alle lamper ble montert i samme posisjon, og kameraet stod stille under testen. På begge stedene ble det plassert et skilt 20 meter fra lampene for å få et referansepunkt.