Tilbakeslagsventil

Tilbakeslagsventiler brukes for å hindre at oljen i systemet går i feil retning.

Lineære tilbakeslagsventiler slipper strømningen forbi bare i én retning og stopper strømningen helt i den andre retningen.

Pilotstyrte tilbakeslagsventiler kan åpnes for å tillate fri strømning i begge retninger ved at pilotledningen trykksettes.

Viser 6 produkter fra kategorien Tilbakeslagsventil
Click this link to go to the top of the page Tilbake til toppen